Darowizna

Naszym pragnieniem jest budowanie świadomości Polskich Marek wśród klientów w kraju i na świecie.
Chcemy odkryć Polskie Marki, które będą wybierane jako pierwszy i naturalny wybór w danej branży, zmieniając dotychczasowe przyzwyczajenia klientów.

Na realizacje celów statutowych dla których fundacja została powołana potrzebujemy finansowania.
Jeśli zależy Ci na realizacji poniższych celów wesprzyj nas finansowo i przekaż darowiznę na nasz numer konta bankowego w dowolnej kwocie.

Fundacja Polska MarkaSantander 20 1090 2688 0000 0001 4949 3356

Fundacja Polska Marka
ul. Pocztowa 4/18, 
21-300 Radzyń Podlaski

W razie pytań prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

1.1. udzielanie pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz udzielanie pomocy wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych w tym na arenie międzynarodowej, działanie na rzecz osób marginalizowanych społecznie;
1.2. podejmowanie działań na rzecz poprawy innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, rozwoju nowoczesnych technologii, nauki i edukacji, tworzenia korzystnego dla rozwoju otoczenia instytucjonalno-prawnego oraz wzmacniania fundamentów makroekonomicznych państwa;
1.3. działalność edukacyjną, m.in. poprzez organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów, kursów oraz seminariów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, związanych z obszarami: technologicznym, informacyjnym i naukowym;
1.4. organizowanie i udział w wydarzeniach promujących polską przedsiębiorczość w Polsce i za granicą, w tym promujących rozwój eksportu produktów i usług świadczonych przez podmioty polskie i zagraniczne;
1.5. reprezentowanie celów Fundacji i promowanie ich realizacji wśród organów administracji państwowej, samorządowej oraz przedsiębiorstw;
1.6. propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej oraz krajowej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oraz wspieranie utalentowanej młodzieży przy uzyskaniu wykształcenia wyższego;
1.7. wspieranie działalności startupów na arenie krajowej i międzynarodowej;
1.8. edukację języków obcych, edukację prawną, IT, nowych technologii, projektowania, robotyki, programowania, inżynierii, marketingu oraz w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości
1.9. propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej oraz krajowej;
1.10. propagowanie pozytywnego wizerunku polskich firm na arenie krajowej i międzynarodowej;
1.11. propagowanie przedsiębiorczości oraz polskich produktów i usług poprzez przyznawanie przedsiębiorcom certyfikatu Polska Marka;
1.12. propagowanie przedsiębiorczości poprzez prowadzenie spotkań biznesowych w ramach Polish Business Club,
1.13. wzbudzanie i podtrzymywanie zaufania społecznego do produktów i usług firm odznaczonych certyfikatem Polska Marka;
1.14. udzielanie pomocy osobom fizycznym w realizacji ich pomysłów biznesowych
1.15. realizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami projektów naukowych i prowadzenie badań, jak również sporządzanie ekspertyz, analiz,
1.16. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w tym na arenie międzynarodowej;
1.17. przygotowywanie oraz wydawanie materiałów m.in. w formie książek, opracowań, czasopism, biuletynów, magazynów dotyczących celów statutowych fundacji,
1.18. działalność wspomagająca przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału,
1.19. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
1.20. współpracę z polskimi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których celem jest rozwój przedsiębiorczości, w tym na arenie międzynarodowej;
1.21. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
1.22. działalność w zakresie organizowania lokalnych społeczności biznesowych,
1.23. działalność w zakresie organizowania cyklicznych spotkań biznesowych,
1.24. prowadzenie programów i akcji społecznych wspierających i realizujących cele Fundacji;
1.25. organizowanie akcji reklamowych i promocyjnych na rzecz Fundacji;
1.26. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie mieszczącym się w celach działania Fundacji.

Wszystkie najważniejsze informacje o darowiznach

Kto może nam dać darowiznę?
Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i dru­gich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej organi­zacji.

Czy twoja firma może aplikować do certyfikatu Polska Marka®

Czy twoja firma może aplikować do certyfikatu Polska Marka®

Jedynie nieliczne firmy mogą ubiegać się o certyfikację

CHRONIONY ZNAK

Polska Marka ® jest zastrzeżonym i chronionym znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystywanie znaku jest możliwe jedynie poprzez przejście pomyślne procesu certyfikacji.

Kontakt

  • NIP: 5381857986
  • REGON: 369765544
  • KRS: 0000724039
  • ADRES: ul. Partyzantów 26,
    21-300 Radzyń Podlaski
  • E-MAIL: .
  • TEL: 83 410 79 78

Polub nas