Aktualności

 

Ogólnopolska Kampania Społeczna “Polska Marka - Masz Pewność” organizowana przez Fundację Polska Marka właśnie dobiegła końca. Kierowana była do przedsiębiorców polskich firm, jako forma wsparcia w zwiększeniu zasięgu i rozpoznawalności naszych rodzimych dóbr wśród konsumentów. Jak wyglądał jej przebieg? Czas na podsumowanie!

Kampania Społeczna “Polska Marka - Masz Pewność” to inicjatywa mająca na celu celu wesprzeć rodzime firmy w promocji, w kontekście patriotyzmu gospodarczego, czyli świadomego wybierania marek polskiego pochodzenia przez konsumentów. Aspekt ten jest szczególnie istotny, ponieważ wybierając rodzime dobra wspieramy naszą gospodarkę, co ma realny wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce. Pieniądze wydane w kraju, w kraju pozostają, dlatego ważne jest, by zwiększyć świadomość wśród Polaków pod tym względem i zachęcać ich do wybierania produktów lub usług polskiego pochodzenia. Równie istotną rolę w tej sytuacji odgrywa nie tylko konsument, ale też producent. Do niego bowiem należy zadanie polegające na ekspozycji miejsca pochodzenia oferowanych dóbr. Tym bardziej, że często nazwy firm lub marek są zaczerpnięte z innego języka, lub mimo polskiej nazwy firma należy do zagranicznego koncernu. Trudno zatem odróżnić, które z nich są naprawdę polskie, a które nie. W odpowiedzi na potrzeby konsumentów poszukujących dóbr pod polską marką oraz przedsiębiorców chcących zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku, Fundacja Polska Marka przygotowała gotową, bezpłatną strategię marketingową. Misją Fundacji jest odkryć polskie marki i wyróżnić je wśród innych firm na rynku, zarówno polskim, jak i zagranicznym, co miało realne odzwierciedlenie w Kampanii Społecznej “Polska Marka - Masz Pewność”. W ramach tej inicjatywy, od lipca do listopada włącznie, polscy przedsiębiorcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnej promocji swojej firmy. Głównym celem akcji był wzrost rozpoznawalności marki, zwiększenie jej zasięgu i dotarcie do jeszcze większej liczby potencjalnych klientów. Było to możliwe, dzięki internetowej formie Kampanii, w której się odbyła. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać zdjęcie z szablonem Kampanii, który służył do zakomunikowania o czym, jako właściciel firmy może zapewnić swoich klientów i udostępnienie go na mediach społecznościowych z hashtagami #PolskaMarka oraz #MaszPewnosc. Dodatkowo, na podstawie nadesłanego formularza zgłoszeniowego generowany był indywidualny profil firmy na stronie Kampanii. Zawierał zdjęcie z szablonem, nazwę przedsiębiorstwa wraz z opisem prowadzonej działalności oraz aktywne linki do strony internetowej i mediów społecznościowych firmy. Także publikowanie postów promujących firmy uczestniczące na funpage’u Polska Marka i pozostałych mediach społecznościowych Fundacji miało znaczący wpływ na wzrost zasięgu i rozpoznawalności marki, czego realnym skutkiem jest generowanie większych zysków ze sprzedaży. W dotarciu do właścicieli polskich firm wspierali nas Ambasadorzy, którzy wykorzystując narzędzia, jakimi są media społecznościowe promowali całe przedsięwzięcie oraz ideę patriotyzmu gospodarczego. Kampanię Społeczną “Polska Marka - Masz Pewność” dumnie reprezentowali:

Ilona Adamska - właścicielka Imperium Kobiet, Agencji PR I.D. Media oraz właścicielka oraz Redaktor Naczelna Magazynu Law Business Quality - magazynu poświęconego tematyce biznesowej,

Marcin Andrzejewski - właściciel i Redaktor Naczelny Magazynu Tygrysy Biznesu, prezes Business Tigers Club oraz Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej,

Joanna Hetman-Krajewska - adwokat i radca prawny, właścicielka Kancelarii Prawniczej Patrimonium, wykładowca i szkoleniowiec, a także autorka publikacji książkowych i artykułów,

Anna Nitkiewicz-Jankowska - ekspert i trener strategii marek, właścicielka firmy Premium Personal Branding, twórczyni programu Strategia Marki Osobistej, Certyfikowany Revenue Manager i Profesjonalny Event Manager.

Natomiast wsparcia patronackiego dla Kampanii udzielił Marszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski wraz z Marszałkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Panem Adamem Struzikiem.

Oprócz patronatu honorowego, którym inicjatywę objęły oba Urzędy Marszałkowskie, w promocję wydarzenia były zaangażowane także media - zarówno o charakterze informacyjnym jak i biznesowym. Do grona patronów medialnych Kampanii Społecznej “Polska Marka - Masz Pewność” dołączyły podmioty takie jak: TVP3 Lublin, Magazyn Law Business Quality, Magazyn Tygrysy Biznesu, magazyn ludzi biznesu przedsiębiorcy@eu, Imperium Kobiet, the warsaw.pl, Biznes na fali, be-art.pl, Lubartowiak, Mój Rzeszów, Wieści z Warszawy, Nowiny24, Nowiny Gazeta Codzienna, ladybusiness.pl, PołudniowaPolska.pl, TTG Wiadomości Gospodarcze, Kurier warszawski. Zaś partnerem strategicznym tej inicjatywy przez czas trwania akcji były podmioty takie jak: Warszawska Izba Gospodarcza, Polish Business Club, Young Business Club, CluB2B, Klub Integracji Europejskiej, Klub marka jest kobietą, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz ZPP Lubelskie.

Łącznie, na portalach informacyjnych, biznesowych, w prasie drukowanej oraz na stronach Instytucji patronujących wydarzenie pojawiło się 27 publikacji traktujących o działalności Fundacji Polska Marka oraz Kampanii Społecznej “Polska Marka - Masz Pewność, co pozwoliło uzyskać ekwiwalent reklamowy o wartości 49500 złotych. Natomiast jeśli chodzi o media społecznościowe Fundacji Polska Marka, wraz ze stroną internetową Kampanii udało się dotrzeć do 23446 osób. Dodatkowo, Kampania Społeczna “Polska Marka - Masz Pewność” była promowana na 51 grupach i funpage’ach Facebookowych zrzeszających 265192 osoby ze środowiska biznesowego.

Szeroko promowana inicjatywa organizowana przez Fundację Polska Marka dzięki wsparciu Marszałków Urzędów Marszałkowskich, Izby Gospodarczej, mediów o charakterze informacyjnym i biznesowym, Ambasadorów i Ambasadorek, Stowarzyszeń i Klubów Biznesu, a także poprzez działania marketingowe przy użyciu mediów społecznościowych dotarła do właścicieli naszych rodzimych firm. Od lipca do listopada, w Kampanii wzięły udział firmy z różnych branż, prowadzących działalność nie tylko produkcyjną, ale i usługową. W większości były to przedsiębiorstwa z Województwa Lubelskiego oraz Mazowieckiego, jednak pojawiły się także zgłoszenia z Województwa Śląskiego, Pomorskiego, Łódzkiego i Małopolskiego.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w promocję wydarzenia, Ambasadorom, Marszałkom Urzędów Marszałkowskich, patronom medialnym i strategicznym, a przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się włączyć do Kampanii Społecznej “Polska Marka - Masz Pewność” i promować swoją markę podkreślając polskie pochodzenie oferowanych dóbr, chcielibyśmy serdecznie podziękować. Dziękujemy zatem, że byliście z nami przez te cztery miesiące! Wierzymy w to, że działania spójne z ideą patriotyzmu gospodarczego nie zakończą się wraz z Kampanią i na stałe wpiszą się w strategię marketingową Waszych firm.

Dziękujemy!

Czy twoja firma może aplikować do certyfikatu Polska Marka®

Czy twoja firma może aplikować do certyfikatu Polska Marka®

Jedynie nieliczne firmy mogą ubiegać się o certyfikację